جشنواره موسیقی تابستانی سالزبورگ، اتریش

20 ژوئیه - اوت 30 2018