راه رفتن در یک داستان تخیلی و استراحت، شما را در Riquewihr هستند.