جوایز جشنواره اروپا 2017

برندگان جشنواره جشنواره اروپا 2017 در مراسم اهدای جشن در Groningen، هلند در روز چهارشنبه اعلام شد 17 ژانویه 2018.

در این جایزه های نهم، برندگان شامل: