ساحل ساحل بارسلونا و سواحل نزدیک بارسلونا

عاشقانه و زیبا سانتورینی

, , ,
یکی از زیباترین و زیباترین مکان های جهان، سانتورینی باید قطعا به زوج هایی که به دنبال یک شغل عاشقانه هستند، تجدید نظر کند.
جرز د لا فرنترا

جرز د لا فرنترا، اسپانیا

,
جرز د لا فرونترا، یک مقصد نیست که هنگام بازدید از جنوب اسپانیا از دست رفته باشد. نمونه ای از بهترین شری های جهان را مشاهده کنید و عملکرد هنر زیبای جادوگر را در اسب های آتشین مشاهده کنید.