نوشته شده توسط راجر

پادشاهان صندلی و کیپ Arkona

در اوایل صبح زمانی که خورشید روشن صخره های سفید بهترین زمان برای بازدید بیشتر مردم با ماشین، دوچرخه، موتور سیکلت یا اتوبوس به اینجا آمده است. برای دیدن صخره از آب، شما می توانید یک قایق از اسکله در خروج Binz چندین بار در روز به "صندلی پادشاهان" را. نام آن به گفت [...]

Makarska شهر - قلب از Riviera

Makarska Riveria کرواسی نزدیک به بیست شهرها و روستاها در طول 60 کشش کیلومتر آن از خط ساحلی بکر، با شهرستان از Makarska در قلب آن. این مرکز از Riviera بنابراین شما یک فضای شلوغ در اینجا پیدا کنید در مقایسه با برخی از روستاهای ماهیگیری کوچک که در آن کمتر از افراد 100 به طور دائم زندگی می کنند. [...]